پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی کوثر

اخبار ویژه
سفر هیئت عالی رتبه اتریشی به تهران برای عادی سازی روابط تجاری

سفر هیئت عالی رتبه اتریشی به تهران برای عادی سازی روابط تجاری

وزیر دارایی اتریش با اشاره به سفر هیئت این کشور به ایران گفت: این مهم است که «یک باز کننده در و ایجاد کننده پل ارتباطی برای شرکت های اتریشی باشیم» و برای برطرف کردن موانع موجود تلاش کنیم.