پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی کوثر

فرم
پیش ثبت نام رویداد عظیم اربعین حسینی 1441 هجری قمری

این فرم ثبت نام ویژه مدیران و کارکنان ستاد سازمان جهت سفر زمینی با اتوبوس از تهران به نجف می باشد.
 
* نام :
* نام خانوادگی :
* کد ملی:
* شماره شناسنامه :
* نام پدر:
* تاریخ تولد:
لطفا تاریخ تولد خود را به صورت کامل و بدون / یا - بنویسید.
* محل اشتغال:
* استان محل سکونت:
* تلفن همراه: