پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی کوثر

فرم
 ارتباط مستقیم با مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر
* نام و نام خانوادگی:
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
* کد ملی:
لطفا کد ملی خود را وارد کنید
* تلفن همراه:
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد کنید
* پست الکترونیک:
در صورتی که نشانی ایمیل خود را وارد کنید شماره پیگیری درخواست شما به آن ارسال می شود
* استان:
* شهرستان:
* شهر / روستا:
لطفا نام شهر یا روستا را به صورت دقیق بنویسید
* موضوع ارتباط با مدیرعامل:
* متن ارتباط با مدیرعامل:
پیوست فایل: