پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی کوثر

اخبار ستادی
دفتر تحول، زمینه‌های تسریع در هوشمندسازی را فراهم کند
مدیرعامل سازمان خواستار شد:

دفتر تحول، زمینه‌های تسریع در هوشمندسازی را فراهم کند

هم افزایی، تقویت برند و حضور مؤثر در رسانه های نوین مهمترین برنامه‌های تحول روابط عمومی سازمان
در سومین هم اندیشی روابط عمومی‌های سازمان مطرح شد:

هم افزایی، تقویت برند و حضور مؤثر در رسانه های نوین مهمترین برنامه‌های تحول روابط عمومی سازمان

نخستین ویژه برنامه زندگی به سبک شهدا
با حضور دکتر ناصر فخاری برگزار شد:

نخستین ویژه برنامه زندگی به سبک شهدا

پیام تسلیت مدیرعامل سازمان خطاب به آقای فرشاد حیدری

پیام تسلیت مدیرعامل سازمان خطاب به آقای فرشاد حیدری

مکانیزاسیون همواره به دنبال ارتقاء و مولدسازی ظرفیت‌ها باشد
مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر:

مکانیزاسیون همواره به دنبال ارتقاء و مولدسازی ظرفیت‌ها باشد

بنگاه های اقتصادی رسالت سنگینی برای افزایش تولیدات و امید آفرینی در جامعه بر عهده دارند
دکتر حسینی در جمع مدیران سازمان اقتصادی کوثر:

بنگاه های اقتصادی رسالت سنگینی برای افزایش تولیدات و امید آفرینی در جامعه بر عهده دارند

بهره برداری از نخستین کارخانه جوجه کشی هوشمند تمام ایرانی
با همت فناورانه شرکت مکانیزاسیون کوثر اتفاق افتاد:

بهره برداری از نخستین کارخانه جوجه کشی هوشمند تمام ایرانی

یکپارچه سازی مهم‌ترین برنامه برای توسعه شفافیت سازمان اقتصادی کوثر

یکپارچه سازی مهم‌ترین برنامه برای توسعه شفافیت سازمان اقتصادی کوثر

کاهش ۳۰ درصدی قیمت تولیدات کشاورزی کوثر با کاهش هزینه‌های تولید
مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر:

کاهش ۳۰ درصدی قیمت تولیدات کشاورزی کوثر با کاهش هزینه‌های تولید

تقدیر از دو بازنشسته سازمان اقتصادی کوثر

تقدیر از دو بازنشسته سازمان اقتصادی کوثر

ادامه اخبار