پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی کوثر

چند رسانه ای - فیلم
در روز چهارم نمایشگاه مسئله‌محور سازمان اقتصادی کوثر چه گذشت؟ +فیلم

در روز چهارم نمایشگاه مسئله‌محور سازمان اقتصادی کوثر چه گذشت؟ +فیلم

گزارشی از آنچه در روز چهارم نمایشگاه مسئله‌محور سازمان اقتصادی کوثر گذشت مشاهده می‌کنید.
در روز سوم نمایشگاه مسئله‌محور سازمان اقتصادی کوثر چه گذشت؟ +فیلم

در روز سوم نمایشگاه مسئله‌محور سازمان اقتصادی کوثر چه گذشت؟ +فیلم

گزارشی از آنچه در روز سوم نمایشگاه مسئله‌محور سازمان اقتصادی کوثر گذشت مشاهده می‌کنید.
در روز دوم نمایشگاه مسئله‌محور سازمان اقتصادی کوثر چه گذشت؟ +فیلم

در روز دوم نمایشگاه مسئله‌محور سازمان اقتصادی کوثر چه گذشت؟ +فیلم

گزارشی از آنچه در روز دوم نمایشگاه مسئله‌محور سازمان اقتصادی کوثر گذشت مشاهده می‌کنید.
در روز اول نمایشگاه مسئله‌محور سازمان اقتصادی کوثر چه گذشت؟ +فیلم

در روز اول نمایشگاه مسئله‌محور سازمان اقتصادی کوثر چه گذشت؟ +فیلم

گزارشی از آنچه در روز افتتاحیه نمایشگاه مسئله‌محور سازمان اقتصادی کوثر گذشت مشاهده می‌کنید.
فیلم | احیای کارخانه‌های زیان ده در طرح مولد سازی

فیلم | احیای کارخانه‌های زیان ده در طرح مولد سازی

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر از احیا و تامین نقدینگی برخی کارخانجات تولیدی زیان ده و خارج از زنجیره تولید در طرح مولدسازی این سازمان خبر داد.
در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران رخ داد:

فیلم | مصاحبه دکتر ناصر فخاری مدیرعامل سازمان در غرفه سیمکات