پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی کوثر

اخبار ستادی - گزارش ویژه
پایش و ارزیابی عملکرد شرکت‌های تابعه سازمان، آغاز شد

پایش و ارزیابی عملکرد شرکت‌های تابعه سازمان، آغاز شد

ارزیابی عملکرد شرکت‌های تابعه سازمان در قالب جلسات «کمیته پایش برنامه و بودجه» آغاز شد.
بازیگری موج چهارم تکنولوژی در افزایش بهره وری معادن کشور

بازیگری موج چهارم تکنولوژی در افزایش بهره وری معادن کشور

به گفته دکتر ناصر فخاری، مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر تکنولوژی‌های موج چهارمی باعث کاهش هزینه‌ها و سرعت تبادلات و اطلاع رسانی شده که درنهایت به افزایش بهره‌وری منتهی می‌شود از طرف دیگر دسترسی به اطلاعات جهت بهبود روش‌ها و سیستم‌ها نیز با این تکنولوژی حاصل می‌شود که منجر به افزایش بهره‌وری خواهد بود.
برگزاری نخستین گردهمایی روابط عمومی‌های ستاد و شرکت‌های تابعه سازمان اقتصادی کوثر

برگزاری نخستین گردهمایی روابط عمومی‌های ستاد و شرکت‌های تابعه سازمان اقتصادی کوثر

نخستین گردهمایی مدیران و کارشناسان روابط عمومی‌های ستاد و شرکت‌های تابعه سازمان اقتصادی کوثر به مناسبت هفته ارتباطات و روابط عمومی برگزار شد.
رشد ۵ برابری درآمد سازمان اقتصادی کوثر/‌به کارگیری جامعه ایثارگری در سمت‌های مدیریتی ۵ درصد بیشتر شد

رشد ۵ برابری درآمد سازمان اقتصادی کوثر/‌به کارگیری جامعه ایثارگری در سمت‌های مدیریتی ۵ درصد بیشتر شد

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در اولین جلسه با مدیران شرکت‌های تابعه این سازمان در سال ۱۴۰۱ به تبیین نقشه راه سال جدید پرداخت و گفت: در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ رشد ۵ برابری درآمد نسبت به نیمه نخست سال محقق شد.
هزینه دندانپزشکی جانبازان اعصاب و روان توسط سازمان پرداخت شد
جانبازان اعصاب و روان؛ مظلومترین شهدای زنده

هزینه دندانپزشکی جانبازان اعصاب و روان توسط سازمان پرداخت شد